Megbecsült tárgyak Balassa Katalin rajzaival

Az első magyar Látványtár vendégkiállítása a Faur zsófi galériában

Azt hihetnénk, szegényemberek használta tárgyak a modelljei Balassa Katalin nagy beleérzéssel készült színes rajzainak. A modellek és „portrék” most a Faur Zsófi Galériában – PANEL CONTEMPORARY – egymást értelmezve, erősítve, igazolva meglepően meggyőző párokként kerülnek először a nyilvánosság elé. (Második, jócskán kibővített megmutatkozásuk június 24-től az Első Magyar Látványtár Kiállítóházában – Tapolca-Diszel, Templom tér – esedékes.)
Az egyszer használatos kamerák, a „vedd meg, vidd el, használd, dobd el” világában élve megtévesztő a látszat. Nem, vagy nem igazán szegény családok, szegény emberek hagyatékából való ez a – nem csak általam – rendkívüli jelentőségűnek érzett tárgy-együttes.
Tulajdonképpen másként gondolkodók – éppenséggel jó módban élők – hagyták ránk, a „hálás utókorra” ezeket a kincseket, a megbecsült tárgyakat. A Látványtár meg összegyűjtötte, és őrzi immár évtizedek óta, és megtalálva a nagyszerű Balassa Katalint, akinek érzékeny előadásában ez a valóban rendkívüli, azonban a kortárs gondolkodás perifériáján is kívül eső tárgyvilág mégis sokunk gondolkodását terelgetheti jótékonyan ebben az egészen másmilyen XXI. században.
E tárgyak születésekor s egész hosszú életük során még „benne volt a levegőben”, hogy nem eldobni! Hiába csorbult, csonkult, szakadt, vagy törött el, meg lehet, tehát meg kell javítani, aztán megjavítva továbbhasználni… anyagukra tekintet nélkül.
Akkoriban a „kegyes halál” gondolata sem kísértett még. Az élet dolgai – nyilvánvaló – végletesen összefüggenek.
Kiállításunk gyűjtői – ha tetszik kurátori – kísérlet a „jó szót szólj hozzám!” felülírhatatlan vágyának teljesítésére, egyszerűen szólva: egy halaszthatatlan lépés a „teljesség felé”.

Vörösváry Ákos