EGYÜTTÁLLÁS, AVAGY 3 X 31 - a Látványtár Kiállítóházában

2021. július 4 - október 31

Enteriőr (fotó:Hegyháti Réka)
KIÁLLÍTOTT MŰVEK SZERZŐI

Ez a kiállítás három, 1990-ben – a lehetőségek megnyíltának évében – született, és máig „talpon maradt” intézmény: a MissionArt Galéria, a Várfok Galéria, és a házigazda, az Első Magyar Látványtár Alapítvány közös, jubileumi kiállítása, gyűjteményeik válogatott darabjaiból. A két kereskedelmi galéria és az alapítvány kezdetektől fogva kölcsönös rokonszenvvel, és figyelemmel kísérik egymás tevékenységét, így magától értetődő volt az ötlet, hogy 30 éves fennállásukat egy közös kiállítással ünnepeljék. A világjárvány azonban közbeszólt, a közös ünneplés 2021-re a 31. évfordulóra tolódott, és a kiállítás eredetileg tervezett címe EGYÜTTÁLLÁS, AVAGY 3 X 31 –re módosult.

VIDEÓ

A három intézmény rövid bemutatkozása:

MISSIONART GALÉRIA
Az 1990-ben Miskolcon megalakult, de 25 éve már a fővárosban is jelen levő MissionArt Galéria az eltelt 31 évben több mint 200 kiállítást rendezett, ezek jó része kortárs művészeket mutatott be. A Galéria egyik fő profilja éppen az a kettősség, hogy otthonosan mozog a klasszikus, 20. századi, és a progresszív, kortárs művészet területein. A Galéria által kiadott mintegy 40 könyv, katalógus némelyike tudományos igényű monográfia, vagy forrásmunka. A magyar sajtó több száz cikkét többek között a Die Zeit, a Los Angeles Times, Süddeutsche Zeitung, a Financial Times beszámolói követték a MissionArt nemzetközi rendezvényeiről. Vezetői, tulajdonosai Jurecskó László és Kishonthy Zsolt művészettörténészek.

VÁRFOK GALÉRIA

A Várfok Galériát mint az egyik első hazai kizárólag kortárs művészettel foglalkozó magángalériát, 1990-ben alapította tulajdonosa, Szalóky Károly. A Galéria több évtizedes történelme, folyamatos fejlődése, mai napig tartó kontinuitása, illetve értékátörökítésre törekvő szellemisége és konstans jelenléte meghatározó a hazai színtér tekintetében. A mostani diszeli kiállításra a Galéria egy olyan válogatással készült, mely mutatja történetiségét és egyben folyamatosan megújuló szellemét. Így állandó művészköréből egyrészt olyan alkotók emblematikus művei kerültek kiállításra, mint Szirtes János, aki a Galéria egyik első művésze volt, vagy El Kazovszkij, de mellettük a középgenerációt képviselő Herman Levente és Győrffy László egy-egy ritkán látható festmény-installációja is helyet kapott, valamint a Galéria egyik legfiatalabb művészének, Kazi Rolandnak is látható egy kinetikus szobra.

ELSŐ MAGYAR LÁTVÁNYTÁR ALAPÍTVÁNY
Az 1990 tavaszán létesült Első Magyar Látványtár Alapítvány tevékenysége a magyar művészeti életben sajátos karakteréről és értékfelfogásáról nevezetes. Az Alapítvány gyűjteménye ugyan bővelkedik muzeális becsű darabokban, mégis merőben különbözik a magyarországi múzeumi és magánkollekcióktól, mind összetételében, mind gyarapítási „politikájában”. Gyűjteménye alapját Vörösváry Ákos az 1960-as évektől gyarapodó kollekciója és a Gyökér Kinga kezelte Altorjai Sándor festőművész hagyatéka képezi. Az Alapítvány egyik fő célkitűzése az általános vizuális kulturáltság színvonalának emelése. A szokásos kiállításrendezői felfogástól alapjaiban eltérő stílusú kiállításai gyakran segítik pozitív élményhez még a kortárs művészettől idegenkedő látogatót is.
Néhány kiállításának címe az elmúlt évtizedekből: „Meglökött csendélet”, „rosa, rosa, neurosa”, „Minden mulandó”, „Életöröm”, „ABSOLUT”, „Az esendőség ereje”, „Mindenkinek kenyér és rózsa”.

Látogatható: 
2021.08.04 - 2021.10.31