Altorjai Sándor: Balatoni képek / A Látványtár kamara kiállítása

A badacsonyi múzeumi szezon nyitányának részeként az Egry József Emlékmúzeumban

Aranyló táj
Kiállítási részlet (Jégvitorlások, Szigliget , Tél)
Jégvitorlások
Kiállítási részlet (Királynészoknyája és Rókarántó)
Nádas

Altorjai Sándor idén lenne 80 éves. Az Első Magyar Látványtár által rendezett kamara kiállítás a művész több korszakának Balaton ábrázolásaiból válogat. A kiállított művek részben a Látványtár gyűjteményéből valók, részben pedig magángyűjtőktől kerültek kölcsönzésre.
A kiállítást Andrási Gábor művészettörténész nyitja meg. Kurátora Vörösváry Ákos.

NÉHÁNY SZÓ ALTORJAI SÁNDORTÓL, ILLETVE RÓLA, különös tekintettel a kiállítás témájára.

„1933-ban születtem a Vízöntő jegyében. Először kondás, azután katona, majd színész akartam lenni. Végül patikusdiplomával a zsebemben festésre adtam a fejem.
Mestereim voltak: Tamás Ervin, Fenyő A. Endre, Fónyi Géza, Hincz Gyula, Barcsay Jenő. A Dési Huber körben kezdtem. A Képzőművészeti Főiskola elvégzése után a Balaton-vidék vonzott, Szigliget.”
/Részlet az 1971-ben írott önéletrajzból/

„Altorjai Sándor – bár neve s művészete a szélesebb közvéleményben jelentőségéhez mérten kevéssé ismert – a XX. század második felének egyik legjelentősebb képzőművésze. Ezt nemcsak az e tekintetben ugyancsak ritka honi konszenzus támasztja alá, hanem kiemelkedő… nemzetközi művészettörténeti recepciója és reputációja is…”

„Művészetével „…egyidejűleg kapcsolódik s kötődik a kor egyetemes tendenciáihoz… emellett azonban gyökerei szinte eltéphetetlenül kötik a magyar művészethez, az avantgárdhoz éppúgy, mint a hagyományokhoz, a magyar közeghez, a Balatonhoz és a Káli-medence dombjaihoz.”
/Részletek Pataki Gábor katalógus előszavából – Műcsarnok 2003/